سگ فرنچ بولداگ

توضیحات

فرنچ بولداگ ژورنالی
ماده ۱۴ ماهه
به همراه تتو و پاپی کارت
واکسینه شده کامل
تحت نظر دامپزشک
بازدید حضوری ، ارسال به شهرستان ها 

نژاد جنسیت رنگ انرژی تاریخ تولد

تصاویر

سگ فرنچ بولداگ

تعداد بازدید آگهی : 31 بار

آگهی های مشابه

سگ فرنچ بولداگ

سگ فرنچ بولداگ

فروش سگ فرنچ بولداگ

فروش سگ فرنچ بولداگ

فروش سگ فرنچ بولداگ

فروش سگ فرنچ بولداگ

فروش سگ بولداگ فرانسوى

فروش سگ بولداگ فرانسوى

فروش سگ بولداگ فرانسوی

فروش سگ بولداگ فرانسوی

فروش سگ بولداگ فرانسوی

فروش سگ بولداگ فرانسوی